หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Nariya Society Chapter 4 : หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

>>หลายๆ ท่านที่กำลังจะเป็นเจ้าของแบรนด์ อาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับการตั้งชื่อ โดยเครื่องสำอางอาจจะประกอบไปด้วยชื่อเฉพาะ หรือ ชื่อที่เกี่ยวกับสารเคมี , สรรพคุณ , รูปแบบ , ประเภท ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
.

>>ในฐานะที่เรากำลังจะเป็นเจ้าของแบรนด์ ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อด้วย
.

>>โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้คะ
.

1. ข้อความที่ใช้เป็นชื่อการค้าหรือชื่อเครื่องสำอางต้องเป็นภาษาไทยและอังกฤษมีความหมายสอดคล้องกัน หรือใช้ทับศัพท์ได้
.

2. ต้องไม่ใช้ชื่อทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรือ อาจทำให้เข้าใจผิด ยกตัวอย่างเช่น มหาเสน่ห์ โอมเพี้ยง ขาวไว ฯลฯ แบบนี้ตั้งไม่ได้เลยนะคะ
.

3. ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือส่อไปทำลายคุณค่าของภาษาไทย เช่น อกฟู รูฟิต 
.

4. ต้องไม่ใช่ข้อความ คำศัพท์ ตัวย่อ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ตัวอักษร ตัวเลข หรือการออกเสียงที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง หรือ กล่าวอ้างเกินจริง เช่น ซีไวท์ (อาจจะส่อถึง วิตามินซีที่ทำให้ขาว) หรือ ดับเบิ้ลเอ็กซ์ ซึ่งทำให้เข้าใจผิดในความหมาย
.

5. ต้องไม่ใช้ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยา หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องสำอาง 
.

6. ข้อความหรือชื่อการค้าต้องสามารถชี้แจงและสื่อความหมายในทางเครื่องสำอางอย่างสมเหตุสมผล
.

7. ห้ามแสดงสรรพคุณเกินขอบข่ายเครื่องสำอาง เช่น ลดสิว ลดริ้วรอย รักษาฝ้า
.

8. ข้อความต้องไม่อ้างอิงถึงเชิงสถิติ รายงานทางวิชาการ ซึ่งเกินจากความเป็นจริง
.

>>ดังนั้นแล้ว ก่อนทำการตั้งชื่อ เราอาจจะต้องพิจารณาหลายๆ ชื่อไว้สำรองไว้นะคะ
.

>>หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โพสต์นี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านคะ
.

นางฟ้า SME

Visitors: 188,856