ความเพียร อันบริสุทธิ์

- ว่าด้วยเรื่องของความเพียร อันบริสุทธิ์ -

ผู้ใดมีความเพียรเป็นที่ตั้ง ย่อมได้รับสิ่งที่มุ่งหวัง ในไม่ช้าก็เร็ว

ความเพียรนั้น ไม่ได้รวมถึงแต่การประกอบการงานอย่างเดียวค่ะ ยังหมายรวมถึง ความเพียรระวังไม่ให้ทำบาป รักษากาย วาจา ใจ ประพฤติดี คิดดี ทำดี

หากเรามีความมุมานะในสิ่งที่เราทำ และประกอบการงานอย่างซื่อสัตย์ ตรงไป ตรงมา อย่างสม่ำเสมอ นั่นคือความเพียร อันบริสุทธิ์ ที่จะทำให้เรานั้น "ประสบความสำเร็จ" ได้อย่างแน่นอนค่ะ

ด้วยรักจากใจ ....นาริญา เฮอร์เบิล

Visitors: 188,852